Lagerservice

Hur enkelt kan det bli?

 

Med Sohlbergs lagerservice effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industriproduktion, på din byggarbetsplats eller i din underhållsverkstad. Alltid tillgång till de viktigaste produkterna. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss. Förbrukningsartiklar, verktyg, skydd, och maskiner. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt. Även om du har ett lager med låg kapitalbindning tjänar du ofta mycket på att optimera logistiken, och på att få rätt leveranser i rätt tid. Vi visar först vad du kan tjäna, sedan är beslutet ditt.

 

Kundreferenser

CTC, Ljungby

Skärmavbild 2013-11-21 kl. 16.11.28”Fungerande leveranser och omedelbar tillgång till viktiga och kritiska komponenter är en förutsättning för att vår produktion skall fungera. Med Sohlbergs LagerService har vi garanterad leveranssäkerhet och kan undvika produktionsstopp p.g.a. brist på påfyllnadsartiklar. Uppmärkning och hjälp vid nya projekt och nya prototyper är också en stor fördel med Sohlbergs LagerService som t.ex. vid produktionssättningen av  CTC V-40.”
Jonas Johannesson, CTC

2014-03-25 Aktuellt