Utbildning på Sohlbergs

Under förmiddagen har vi haft utbildningen Hälsa och Säkerhet vid Svetsning på Sohlbergs i Ljungby.


Idag har vi haft en utbildning kring Hälsa och Säkerhet vid Svetsning. Under utbildningens gång har punkter som hälsorisker vid svetsning, personlig skyddsutrustning, ventilation vid svetsning, säker gashantering och ergonomi vid svetsarbetsplatser berörts.

Förutom alla deltagare vi vill tacka alla som var med och medverkade under dagen!

Stäng