Vi vet hur det är.

Att verka i en konkurrensutsatt bransch kräver hårt arbete, långa arbetsdagar och hundraprocentig koll på alla kostnader. Sohlbergs vill bidra med det vi är bäst på och se till att era val av verktyg, maskiner och förnödenheter alltid blir lättillgängliga och kostnadseffektiva.
 

En riktig yrkesbutik
Vi är en av Smålands ledande lagerhållare för industri och bygg. Våra erfarna medarbetare, alla med olika bakgrund och kompetens, står beredda att hjälpa dig när det till exempel gäller arbetsplatsens utformning och ergonomi, val av verktyg och fästelement, personligt skydd och lagerhållning. Var och en av oss ska klara av de flesta frågorna inom alla produktområden och branscher, men alla är också specialiserade på något eller några områden för att kunna gå djupare in i ett problem om det behövs.
Hos oss är kunden alltid i fokus. Vi anpassar oss och vårt lager efter ditt företags behov.

Butiker i Ljungby och Jönköping
För över hundratrettio år sedan var Sohlbergs i Ljungby en järnhandel, som sålde spik och skruv över disk. Idag tillgodoser vi behovet hos ortens små och stora tillverkande företag med olika artiklar inom en mängd olika områden. Sohlbergs är i ett expanderande läge och vi finns även i Jönköping sedan 2010. Under 2022 flyttade butiken i Jönköping till dubbelt så stora lokaler för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan av våra produkter och tjänster. 

Sohlbergsgruppen
Sohlbergsgruppen omfattar idag 4 dotterbolag: Sohlbergs i Ljungby, Sohlbergs i Jönköping, Stål & Verktyg i Växjö samt Markaryds Järn. Vår affärsmodell är att vara lokala lagerhållare och leverantörer av förnödenheter till Industri-, Bygg- och Hantverksföretag och genom detta verkar vi för breda och stora lager med hög tillgänglighet. Vi har en lång och stolt kundlista på framgångsrika företag som alla verkar i vår närmiljö. Vi är för närvarande ca 100 passionerade medarbetare i koncernen som alla brinner för att skapa långsiktiga relationer och värdeskapande affärer – tillsammans får vi regionen att utvecklas. 

Delägare i BIG-gruppen
Sohlbergsgruppen ingår även i , Bygg- & Industrigross Sverige AB. Inom BIG-gruppen samarbetar vi för att nå målet att vara Sveriges ledande fackkedja inom marknadssegmentet  bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner.

Stäng