Läckage i trycklyftssystemet?

Sohlbergs i Jönköping hjälper dig hitta läckorna!

Cirka 70-80 % av allt läckage finns nära användaren i slangar, slangklämmor, kopplingar och verktyg. Dessa är oftast enkla att byta men det kan vara svårare att hitta den del det är som är felande. 

Top 5 vanligaste orsakerna till läckage i tryckluftssystem:
1. Kopplingar och nipplar i mässing
2. Slangmaterial av låg kvalitet
3. Otäta slangklämmor
4. Dåligt utförda slangreparationer
5. Dåligt tätade nipplar

Kontakta Sohlbergs i Jönköping så kommer vi ut till er och lokaliserar läckaget i ert tryckluftssystem. Med vår tryckluftsmätare kan vi enkelt visa systemets utgående tryck och säkerställa att tryckluftssystemet fungerar optimalt!

Stäng