Vårt engagemang inom sponsring & CSR

Som ett lokalt företag, djupt förankrat i den småländska myllan, värnar vi om våra lokala föreningars välbefinnande och gläds både i med och motgång. Vi sponsrar aldrig av rutin och med plånboken utan vill att det skall finnas ett gemensamt intresse och win-win mellan oss och föreningar vi engagerar oss i.

Stäng